Skadesterapi – hvad dækker det over?

Betegnelsen “Skadesterapi” dækker som udgangspunkt over 2 hovedpunkter:

  • Skadesforebyggelse
  • Skadesbehandling
I dette indlæg bliver fokus på det første punkt “Skadesforebyggelse”

Når vi taler forebyggelse af skader, kan vi igen dele det op i 2 punkter

  • Generel forebyggelse
  • Specifik forebyggelse

Som en anden faktor er det vigtigt at definere hvilken slags skader vi taler om. Overbelastningsskader og belastningsskader er de skader vi kan forebygge. Akutte traumer som f.eks. en forstuvning eller lignende kan desværre ikke forebygges.

Når det er defineret, kan vi komme nærmere ind på forebyggelsen 🙂

Generel forebyggelse

Generel forebyggelse dækker som navnet næsten afsløre, over en generel styrkelse af hele kroppen og med særligt fokus på det fundament, der er nødvendigt i forhold til ens valg af sport. Den generelle styrkelse af hele kroppen, gøres meget effektivt ved brug af funktionel styrketræning. I funktionel styrketræning er øvelserne bygget op så flere muskelgrupper bruges i hver øvelse og i de fleste øvelser styrkes også stabiliteten i det store led.

Når vi skal sætte fokus på fundamentet er det først vigtigt at finde ud af hvad “fundamentet” dækker over. For at komme med to eksempler, kigger vi på henholdsvis fundamentet hos en svømmer og en løber. De 2 sportsgrene er meget forskellige og derfor er belastningen også meget forskellig.

Løberen: Nu er jeg jo uddannet bygningskonstruktør og derfor er det jo meget logisk for mig at fundamentet er det bærende og det der befinder sig i bunden. Når vi kigger på løberen kan vi jo godt bruge referencen direkte, her er fundamentet fødderne. Fødderne er typisk en meget overset del i forhold til træning, men i forbindelse med løb og en række andre sportsgrene og generelt i de flestes hverdag, belastet fødderne med mange skridt. Det betyder også at selv små svagheder og skævheder i fødderne kan give problemer i stort set hele kroppen, da en svaghed/skævhed i den ene eller i begge fødder vil forplante sig til de øvrige led og dele af kroppen.

Svømmeren: Hos svømmeren er der ikke en kropsdel der på samme måde som hos løberen direkte belastes, er bærende og er nederst. Derfor kigger vi her på fundamentet som den del af kroppen der belastes mest og er mest udsat for skader. Her er det skulderene der er de mest udsatte. Bevægelserne er i svømning ligesom i løb meget kontinuerlige og gentagende. Her er det ikke så meget det at evt. svagheder/skævheder forplanter sig til resten af kroppen, men mere det at små svagheder/skævheder i skuldermuskulaturen kan give skader i ledbånd eller sener som er lang tid om at komme sig og gør det svært at blive ved med at dyrke sin sport imens.

Hos alle lige meget hvilken sportsgren man dyrker eller om man slet ikke dyrker sport gælder at at coren (mave/ryg muskulaturen) er en meget vigtig stabilisator i alt hvad vi laver. Her er det ikke blot vigtigt at den er stærk men at den er korrekt styrket og i balance for at støtte os i alt hvad vi laver.

Nedenfor ses mit våben i forebyggelsen af skader, mindre kan selvfølgelig også gøre det. Med relativt få hjælpemidler kan man træne kroppen stærk og sikre en skadesfri krop.

Specifik forebyggelse

Den specifikke forebyggelser er lidt sværere bare lige at give sig i kast med, og her skal man i mange tilfælde ud og alliere sig med en fagmand for at få fastslået end svagheder og evt. skævheder i kroppen.

Som navnet også antyder, så er den specifikke forebyggelse en meget individuel forebyggelse, som udføres udfra de specifikke behov vores kroppe hver i sær har behov for.

Her er det nemmest at sætte fokus på min egen krop som eksempel. Mine svagheder er opremset nedenfor:

  • Anklerne (primært den højre)
  • Knæ
  • Forlår (højre)
  • Nedre ryg
  • Skulder (venstre)

Overstående svagheder stammer alle fra tidligere akutte traumer hvor en muskel/sene/ledbånd er blevet skadet i forbindelse med f.eks. vrid, cykelstyrt og kompensation pga. operation. Dette er områder af min krop som altid vil være mere sårbare og har brug for lidt kærligere omsorg end resten af kroppen.

Hvis man konstant eller gentagende døjer med smerter i dele af kroppen, kan det være en god ide at få undersøgt om man har skævheder/svagheder i kroppen som kan være årsag til smerterne. Det behøver ikke være der hvor smerten mærkes at svagheden/skævheden er.

Enkelte af mine ovenstående punkter, er også nogle der vil blive berørt i næste blogindlæg hvor vi kigger på behandlingen af skader. Da jeg desværre fortsat døjer med skade i ryg og skulder efter cykelstyrt i 2016.

Skriv et svar